« Krok späť

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo svojom §2 písmeno i./ hovorí, že daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Takže tak, ako pero, kľúčenka, kalendár alebo podložka pod myš. To poznáte ako reklamný predmet.

Podľa zákona REKLAMA (reklamný predmet) MUSÍ BYŤ:

1/ vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností,  obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka,

2/ vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka a nakoniec

3/ realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona o reklame.

Nikde sa nehovorí, čo je považované za REKLAMNÝ PREDMET. Musí ísť iba o niečo, čo prezentuje činnosť daňovníka, jeho obchodné meno a činnosť tretím osobám za účelom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia jeho príjmov.

A TOTO POZNÁTE? KNIHA AKO REKLAMNÝ PREDMET!

Teda, knihu o slovenskej športovej legende, v ktorej na úvodnej strane bude vytlačené VAŠE logo, použijete na účel prezentácie svojej podnikateľskej činnosti , tovaru, služieb, obchodného mena pred tretími osobami - pred žiakmi a cez nich jeho rodičmi či návštevníkmi knižnice. A navyše. Pomôžete zvýšiť slovenské športové povedomie.

AKO TO FUNGUJE?

1/ Zakúpite si u nás balík 10 ks kníh výlučne z našej ponuky SLOVENSKÝCH ŠPORTOVÝCH LEGIEND. (Výber kníh je tu)

2/ Zároveň nám na zašlete informáciu o tom, na ktorú základnú alebo strednú školu máme knihy zaslať.

3/ My zašleme knihy zašleme Vám (Vy si ich odovzdáte sami) alebo ich zašleme do školy s informáciou o Vás.

PREČO TAKTO?

Myslíme si, že volovín, ako je množstvo reklamných predmetov sa pohybuje na trhu dosť. A dosť z nich ide okamžite do koša. Ako nepoužiteľné a zbytočné...

Kniha je kniha.

Naša REKLAMNÁ KNIHA, alebo lepšie povedané KNIHA AKO REKLAMNÝ PREDMET, splní viac účelov naraz.

1/ Naplní myšlienku, "...aby ste na nás nezabudli !"

2/ Dokonca by sme ju v prípade škôl mohli aj rozšíriť, "...aby sa naše deti dozvedeli, kto vôbec tá ktorá slovenská legenda bola ..."

3/ Odprezentujete pred tretími osobami svoje obchodné meno a tak naplníte literu zákona.

4/ Knihu dostane žiak na konci, alebo na začiatku školského roka, alebo pri nejakej jeho úspešnej prezentácii školskej aktivity. S venovaním starostu, či riaditeľa školy...

5/ No a pre nás sa naplnia zdroje pre prezentáciu našich aktivít ohľadne prezentácie slovenských športových legiend a na možnosť vydávania ďaľších životných príbehov.

MÁTE INÚ MYŠLIENKU? NAPÍŠTE NÁM.

info@sportlegal.com